TUTOR ME | เรียนออนไลน์ได้ทุกที่
พี่พาร์ค Math Academy

หรรษทาน ประทุมราช (ครูพาร์ค)

เลขม.ปลาย ง่ายนิดเดียว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

•  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

•  ปัจจุบัน

- ติวเตอร์ (เน้นวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย)

- เจ้าของเพจ : พี่พาร์ค Math Academy (มีผู้ติดตามมากกว่า 23,000 คน)

- นักเขียนหนังสือ ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ PAT1 (วางขายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ช่วง มี.ค. 61)

- วิศวกรบริษัทรถยนต์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น

•  ประวัติส่วนตัว

- ชอบและรักในการให้คำแนะนำ ติวน้องๆ ม.ปลาย 

- ติวน้องๆ ม.ปลาย วิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ความถนัดทางวิศวกรรม (พี่ติวตั้งแต่สมัยเรียนที่ วิศวฯ จุฬาฯ ประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี)

- เคยเข้าร่วมติว และบรรยายให้กับน้อง ๆ ม.ปลาย กลุ่มใหญ่ที่โรงเรียน

- เคยสอบได้คะแนน Top 5 วิชาความถนัดทางวิศวกรรม’ตุลา 50 (คะแนนสูงสุดปีนั้น 79/100 คะแนน สอบได้ 75/100 คะแนน)

•  สไตล์การสอน

- สรุปเนื้อหาสั้น ๆ เข้าใจง่าย ๆ

- เน้นความเข้าใจ ไม่เน้นสูตรลัดที่ไม่จำเป็น

- เน้นติวบทที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (อ่านจำนวนบทน้อย แต่ได้คะแนนเยอะ)

- เน้นติวปรับพื้นฐานสำคัญ ก่อนที่จะทำข้อสอบยาก ๆ เช่น PAT 1 , คณิตฯ 9 วิชาสามัญ

- เน้นการวิเคราะห์โจทย์ ตีโจทย์ โดยใช้เทคนิค “การคิดย้อนกลับ” (ดู VDO ตัวอย่าง สไตล์การติวโจทย์ของพี่ได้เลย)