TUTOR ME | วิธีการรับชม

วิธีการรับชม

Windows

Window 7 ขึ้นไป

เบราว์เซอร์ที่รองรับ:

- Google Chrome เวอร์ชัน 37 ขึ้นไป

- Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 47 ขึ้นไป

Mac OS

Mac OS เวอร์ชั่น 10.11 ขึ้นไป

เบราว์เซอร์ที่รองรับ:

- Google Chrome เวอร์ชัน 37 ขึ้นไป

- Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 47 ขึ้นไป

- Safari เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป

Mobile

Android เบราว์เซอร์ที่รองรับ:

- Google Chrome เวอร์ชัน 46 ขึ้นไป

 

iOS เบราว์เซอร์ที่รองรับ :

- Safari บน iOS เวอร์ชั่น 11.2 ขึ้นไป

Application

Android เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป

iOS เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป

กรณีใช้งานผ่าน PC/Desktop

Window 7 ขึ้นไป

- Google Chrome เวอร์ชัน 37 ขึ้นไป

- Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 47 ขึ้นไป

Mac OS เวอร์ชั่น 10.11 ขึ้นไป

- Google Chrome เวอร์ชัน 37 ขึ้นไป

- Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 47 ขึ้นไป

- Safari เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป

กรณีใช้งานผ่าน Mobile

Android เบราว์เซอร์ที่รองรับ

- Google Chrome เวอร์ชัน 46 ขึ้นไป

iOS เบราว์เซอร์ที่รองรับ

- Safari บน iOS เวอร์ชั่น 11.2 ขึ้นไป

กรณีใช้งานผ่าน Application

Android เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป

iOS เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป

ข้อผิดพลาดในการรับชมเนื้อหาที่มี DRM บน Chrome

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบราว์เซอร์ที่ใช้สามารถเล่นเนื้อหาที่มีการปกป้องได้

1. เลือกปุ่มเมนูของ Chrome จากแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์

2. เลือก "การตั้งค่า"

3. เลื่อนลงแล้วเลือก "แสดงการตั้งค่าขั้นสูง..."

4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัว" เลือก "การตั้งค่าเนื้อหา..."

5. เลื่อนลงไปที่ "เนื้อหาที่ได้รับการปกป้อง" และตรวจให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือก อนุญาตให้เวปไซต์เล่นเนื้อหาที่ได้รับการปกป้อง" (ตัวเลือกแนะนำ)

6. เลือก "เสร็จ"

7. ลองใช้ TUTOR ME อีกครั้ง

ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งซอฟแวร์ป้องกันไวรัสไว้หรือไม่

เบราว์เซอร์ที่ติดตั้งอาจมีลักษณะเป็น Google Chrome แต่ไม่ได้เป็นเวอร์ชันที่แท้จริงของเบราว์เซอร์ วิธีตรวจสอบเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ดังนี้

1. ในแถบเมนู เลือก Chrome

2. เลือก "เกี่ยวกับ Google Chrome"

3. หมายเลขเวอร์ชั่นจะปรากฏขึ้น เวอร์ชั่นที่เป็นทางการของ Chrome จะมีหมายเลข '0' อยู่ในชุดที่สองของตำแหน่งตัวเลข (เช่น 59.0.x.x) หากเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ไม่มีหมายเลข '0' อยู่ในชุดที่สองของตำแหน่งตัวเลข เพื่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนำให้ขอรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

คำแนะนำเพิ่มเติม:

- หากมีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรือป้องกันมัลแวร์อยู่ในคอมพิวเตอร์ โปรดทำการสแกนระบบอย่างสมบูรณ์

- เปิด Chrome เฉพาะจาก "เมนู Start" ของ Windows เท่านั้น

- ติดตั้ง Chrome จากหน้าดาวน์โหลดที่เป็นทางการ ตรวจให้แน่ใจว่าใช้เมนูลัดของ Chrome ที่ถูกต้องเพื่อเปิดเบราว์เซอร์

ข้อผิดพลาดในการรับชมเนื้อหาที่มี DRM บน Firefox

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานเนื้อหา DRM ใน Firefox

1. เลือกไอคอน "เมนู" จากมุมขวาบน

2. เลือก "ตัวเลือก"

3. เลือก "เนื้อหา" จากเมนูทางซ้าย

4. ยกเลิกการทำเครื่องหมาย จากนั้นทำเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจาก "เล่นเนื้อหาของ DRM" ให้ทำเครื่องหมายในช่องก่อนดำเนินการต่อ

5. รีสตาร์ท Firefox และลองใช้ TUTOR ME อีกครั้ง

การอัปเดตสำหรับการถอดรหัสเนื้อหาของ Widevine บน Firefox

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและ/หรือไฟร์วอลล์ สามารถขัดขวางไม่ให้มีการอัปเดตโมดูลสำหรับการถอดรหัสเนื้อหาของ Widevine ได้สำเร็จ โปรดปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและ/หรือไฟร์วอลล์ก่อนตรวจสอบการอัปเดต เมื่ออัปเดตเสร็จแล้ว คุณสามารถเปิดซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยได้อีกครั้ง

1. เลือกไอคอน "เมนู" จากมุมขวาบนของเบราว์เซอร์

2. เลือก "โปรแกรมเสริม"

3. เลื่อนไปยังแท็บ "ปลั๊กอิน"

4. ค้นหา "โมดูลสำหรับการถอดรหัสเนื้อหาของ Widevine จาก Google, Inc." คลิกขวา จากนั้นเลือก "ค้นหาการอัปเดต" หากคุณเห็นข้อความ "โมดูลสำหรับการถอดรหัสเนื้อหาของ Widevine จาก Google, Inc จะติดตั้งในอีกไม่ช้า" กรุณารอสักครู่เพื่อติดตั้ง

5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เลือก "เปิดใช้งานอยู่เสมอ" จากเมนูดร็อปดาวน์ที่อยู่ข้าง "โมดูลสำหรับการถอดรหัสเนื้อหาของ Widevine"

6. ลองเข้า TUTOR ME อีกครั้ง

อัปเดต Firefox เป็นเวอร์ชันล่าสุด

1. เปิด Firefox หากยังไม่ได้เปิด

2. เลือกไอคอน "เมนูของ Firefox"

3. เลือกไอคอน "ความช่วยเหลือ"

4. เลือก "เกี่ยวกับ Firefox" การทำเช่นนี้จะตรวจสอบการอัปเดตและดาวน์โหลดการอัปเดตที่พร้อมให้งาน

5. เมื่ออัปเดตเสร็จแล้วให้เลือก "รีสตาร์ท Firefox เพื่ออัปเดต"

6. ลองใช้ TUTOR ME อีกครั้ง

7. หากพบปัญหาในการอัปเดต Firefox โปรดดูที่หน้าการสนับสนุน 'การอัปเดตล้มเหลว' หรือหน้า "อัปเดต Firefox" ของ Mozilla สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

คุณใช้งาน Firefox เวอร์ชันเป็นทางการของ Mozilla หรือไม่

- ระบบไม่รองรับ Firefox เวอร์ชั่นปรับแต่งเอง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้ Firefox เวอร์ชั่นที่เปิดตัวเป็นทางการโดย Mozilla ดาว์นโหลดเวอร์ชั่นที่รองรับจาก mozilla.org/firefox

คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ในที่ทำงาน โรงเรียน หรือของสาธารณะหรือไม่

- ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์อาจป้องกันไม่ให้คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นเพื่อใช้งาน TUTOR ME ติดต่อผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับความช่วยเหลือ