TUTOR ME | TOEIC การันตีคะแนน 700 Up

TOEIC การันตีคะแนน 700 Up

แชร์

2,9901,400 บาท

(เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงิน)

  ภาพรวมของหลักสูตร

 • เนื้อหาทั้งหมด 54 วิดีโอ
 • ความยาวรวม 18 ชั่วโมง 41 นาที 34 วินาที
 • มีเอกสารประกอบการเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สเรียนนี้จะทำให้รู้จัก TOEIC มากขึ้น โดยเนื้อหาการเรียนจะแบ่งตามรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อสอบในแต่ละส่วน ไม่ว่าจะเป็น

 • ส่วนของการฟัง
 • ส่วนของการอ่าน
 • ตัวหลอกต่าง ๆ ที่จะเจอในข้อสอบ
 • ประเภทของคำถามในข้อสอบ
 • คำที่ออกเสียงคล้ายกัน
 • คำที่ทำให้สับสนบ่อย ๆ

นอกจากนี้พี่ติงลี่จะพาซ้อมทำแบบฝึกหัดไปด้วยกัน รวมถึงการจับใจความ และ การตีความในข้อสอบอีกด้วย 

ทำไมเราต้องเรียนคอร์ส Complete TOEIC สอบผ่าน 700 คะแนน Up ชัวร์!!

1. คะแนน TOEIC ใช้สมัครงานในบริษัทใหญ่ ๆ ได้ทุกบริษัท ทั้งในไทย และต่างประเทศ

2. ถ้าสาขาที่เราจบมาไม่ได้เน้นเรื่องภาษาอังกฤษ แต่ตำแหน่งงานที่จะทำนั้นต้องรู้ภาษา TOEIC คือ ใบการันตี เพราะเป็นคะแนนสอบมาตรฐานโลกที่ทุกบริษัทเชื่อมั่นว่าถ้าได้ตามกำหนด จะมีคุณสมบัติพร้อมในการทำงาน

3. สายงานการบิน Airline business และ การโรงแรม Hotel management คือกลุ่มคนที่ต้องมีคะแนน TOEIC ติดตัวไว้เสมอ และในปัจจุบัน กลุ่มวิศวกรในบริษัทชั้นนำก็ต้องมีคะแนนอย่างต่ำ 550

4. ถ้าจบมาแล้วเกรดเราไม่ดี การสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนมากๆ จะช่วยเพิ่มจุดเด่นใน CV ให้เราได้

5. การสอบ TOEIC ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงเตรียมตัวดี รู้แนวข้อสอบ และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษบ้างก็สอบได้แล้ว

อ่านทั้งหมด

หลักสูตร

  • บทนำ
  • เตรียมพร้อมสอบ TOEIC สู่การนำไปใช้งาน การันตี 700 คะแนน Up!!

   ชมตัวอย่างฟรีplay07:41
  • Listening Part
  • EP 1 ทำความรู้จัก TOEIC ให้พร้อมก่อนสอบ

   03:51
  • EP 2 Listening Part : Introduction for listening แนะนำข้อสอบการฟัง TOEIC

   16:41
  • EP 3 Chapter 1 : การตอบคำถามจากรูปภาพ และ 3 ประเภทของประโยคที่ใช้อธิบายรูปภาพ (ตอนที่ 1)

   22:11
  • EP 4 3 ประเภทของประโยคที่ใช้อธิบายรูปภาพ (ตอนที่ 2) และ Distracters ตัวหลอกที่เห็นได้ทั่วไป (ตอนที่ 1)

   17:52
  • EP 5 Distracters ตัวหลอกที่เห็นได้ทั่วไป (ตอนที่ 2) และแบบฝึกหัด

   35:35
  • EP 6 Chapter 2 : Listening Question – Response

   21:38
  • EP 7 ประเภทของประโยคและคำถามที่อาจจะเจอในข้อสอบ (ตอนที่ 1)

   25:11
  • EP 8 ประเภทของประโยคและคำถามที่อาจจะเจอในข้อสอบ (ตอนที่ 2)

   15:22
  • EP 9 ประเภทตัวหลอกที่พบได้โดยทั่วไปและแบบฝึกหัด

   38:34
  • EP 10 Chapter 3 : Conversations

   31:58
  • EP 11 ประเภทของคำถาม (ตอนที่ 1)

   17:44
  • EP 12 ประเภทของคำถาม (ตอนที่ 2)

   13:08
  • EP 13 ประเภทของคำถาม (ตอนที่ 3)

   16:30
  • EP 14 ประเภทของคำถาม (ตอนที่ 4)

   29:37
  • EP 15 ประเภทของคำถาม (ตอนที่ 5) และ แบบฝึกหัด

   43:19
  • EP 16 Chapter 4 : Talks

   21:14
  • EP 17 คำที่มีความหมายเหมือนหรือเกี่ยวข้องกับหัวข้อสนทนา

   16:19
  • EP 18 การถามรายละเอียด

   20:25
  • EP 19 การถามแบบตีความ

   32:00
  • EP 20 แบบฝึกหัดของ Listening Section : Part talks

   28:14
  • Reading Part
  • EP 21 Chapter 5 Reading : Incomplete sentences

   14:57
  • EP 22 การเติมคำศัพท์ให้ถูกต้องตามบริบทและความหมาย

   28:23
  • EP 23 คำศัพท์ที่มักสับสนบ่อยๆ

   16:13
  • EP 24 คำที่ออกเสียงคล้ายกันหรือเหมือนกัน

   13:14
  • EP 25 คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันแต่ใช้ต่างกัน

   16:37
  • EP 26 Phrasal verbs ที่เจอบ่อยๆ

   11:18
  • EP 27 เติมคำศัพท์ให้ถูกประเภทคำ (ตอนที่ 1)

   27:09
  • EP 28 เติมคำศัพท์ให้ถูกประเภทคำ (ตอนที่ 2)

   13:49
  • EP 29 Suffix หรือประเภทของคำในภาษาอังกฤษที่พบบ่อยๆ

   20:14
  • EP 30 Infinitive or Gerund

   15:37
  • EP 31 ทำความรู้จักกับ Possessive Adjective and Possessive Pronoun และ Irregular Adverb

   19:15
  • EP 32 การเติมคำศัพท์ให้ถูกต้องตามความหมายและประเภทของคำ และการเติมคำศัพท์ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

   20:41
  • EP 33 ส่วนประกอบต่างๆของประโยค และประโยคที่ให้เติมประธานในประโยค

   28:51
  • EP 34 ประโยคที่ให้เติมกริยาในประโยค (ตอนที่ 1)

   17:42
  • EP 35 ประโยคที่ให้เติมกริยาในประโยค (ตอนที่ 2)

   20:07
  • EP 36 ประโยคที่ให้เติมกรรมในประโยค

   26:42
  • EP 37 ประโยคที่ให้เติมส่วนเติมเต็มในประโยค

   15:36
  • EP 38 ประโยคที่ให้เติมคำคุณศัพท์และบุพบทในประโยค (ตอนที่ 1)

   14:32
  • EP 39 ประโยคที่ให้เติมคำคุณศัพท์และบุพบทในประโยค (ตอนที่ 2)

   13:12
  • EP 40 แบบฝึกหัด Part Incomplete Sentence

   24:17
  • EP 41 Chapter 6 : Text Completion ประเภทของเนื้อเรื่องที่อาจเจอได้ในข้อสอบ

   15:02
  • EP 42 ประเภทของคำถามและคำถามเกี่ยวกับไวยากรณ์

   24:31
  • EP 43 Transitional Words หรือคำเชื่อม

   15:10
  • EP 44 คำถามบริบท

   14:22
  • EP 45 Time Markers และ แบบฝึกหัด

   24:27
  • EP 46 Chapter 7 : Reading Comprehension ประเภทของเนื้อเรื่อง

   29:41
  • EP 47 เทคนิคการ Skim โจทย์ Reading

   15:01
  • EP 48 Double Passages เทคนิคการจับใจความเนื้อเรื่องที่มี 2 บทอ่าน

   14:42
  • EP 49 ประเภทของคำถาม และการถามหาใจความสำคัญ (ตอนที่ 1)

   22:16
  • EP 50 การถามหาใจความสำคัญ (ตอนที่ 2) และการถามเกี่ยวกับรายละเอียด

   24:23
  • EP 51 การถามให้ตีความในเนื้อเรื่อง

   21:53
  • EP 52 แบบฝึกหัด Part Reading ฝึกก่อนเจอข้อสอบจริง (ตอนที่ 1)

   15:04
  • EP 53 แบบฝึกหัด Part Reading ฝึกก่อนเจอข้อสอบจริง (ตอนที่ 2)

   31:07

2,9901,400 บาท

(เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงิน)

  ภาพรวมของหลักสูตร

 • เนื้อหาทั้งหมด 54 วิดีโอ
 • ความยาวรวม 18 ชั่วโมง 41 นาที 34 วินาที
 • มีเอกสารประกอบการเรียน

สอนโดย

Tingly English ติวอังกฤษเต็มร้อย

ประวัติโดยย่อ

• การศึกษา

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- TU-GET 250/250 Part Structure

• ผลงานที่โดดเด่น

- งานวิจัยเรื่อง Investigation into Learning Strategies and Delexical Verb Use by Thai EFL Learners ตีพิมพ์ใน 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies Volume 21(2), June 2015 ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

- นักเขียนคอลัมน์ลงนิตสาร และหนังสือพิมพ์ เช่น I get English ฐานเศรษฐกิจ

- อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ (หลักสูตรปริญญาโท) และอื่น ๆ อีกมากมาย


อ่านทั้งหมด

สอนโดย

Tingly English ติวอังกฤษเต็มร้อย

ประวัติโดยย่อ

• การศึกษา

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- TU-GET 250/250 Part Structure

• ผลงานที่โดดเด่น

- งานวิจัยเรื่อง Investigation into Learning Strategies and Delexical Verb Use by Thai EFL Learners ตีพิมพ์ใน 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies Volume 21(2), June 2015 ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

- นักเขียนคอลัมน์ลงนิตสาร และหนังสือพิมพ์ เช่น I get English ฐานเศรษฐกิจ

- อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ (หลักสูตรปริญญาโท) และอื่น ๆ อีกมากมาย


อ่านทั้งหมด