TUTOR ME | ล้วงความลับ PAT 1 อัพคะแนนขึ้น 100up

ล้วงความลับ PAT 1 อัพคะแนนขึ้น 100up

    ภาพรวมของหลักสูตร

  • เนื้อหาทั้งหมด 31 วิดีโอ
  • ความยาวรวม 12 ชั่วโมง 33 นาที 19 วินาที
  • มีเอกสารประกอบการเรียน
  • มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

" ทำยังไงให้คะแนน PAT 1 จาก 0 เป็น 180 up? " พร้อมเทคนิคลัดทำข้อสอบให้เร็วขึ้น! ไม่ถึง 1 นาที!!

PAT 1 คือ ข้อสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ ที่น้อง ๆ รู้กันดีอยู่แล้วว่า ข้อสอบโหดและยากมาก ยากกกกกกเป็นอันดับต้น ๆ ของการสอบระบบ TCAS

เพราะในแต่ละข้อจะต้องใช้ความรู้จากหลาย ๆ เรื่องในการแก้โจทย์หนึ่งข้อ

โดยเฉลี่ยการทำในแต่ละข้อ ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 5 นาที แต่คอร์สนี้จะช่วยเสริมเทคนิคลัดในการทำข้อสอบ ซึ่งบ้างข้อใช้เวลาไม่ถึง 1 นาทีด้วยซ้ำ

ทำให้น้อง ๆ ประหยัดเวลาในการทำข้อสอบได้ดีมาก ๆ

โดยโจทย์ที่ใช้สอนเป็นข้อสอบจริง อธิบายการทำแบบละเอียดยิบ step by step

ตั้งแต่เริ่มต้นวิเคราะห์โจทย์ การใช้สูตร จนหาคำตอบได้ เนื้อหาจะเน้น 4 บท ที่ออกเยอะ และเก็บคะแนนบทที่ง่าย ๆ ไปด้วย น้อง ๆ จะได้เก็บคะแนนได้มากที่สุด

จากประสบการณ์ของ TUTOR พี่่ดร๊าฟ โดยตรง ซึ่งจะมาถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ ของ PAT 1 จนหมดเปลือกในคอร์สนี้!!

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร

บทนำ

แนะนำคอร์สเรียน ล้วงความลับ PAT 1 อัพคะแนนขึ้น 100up

ชมตัวอย่างฟรี02:05
เนื้อหา

EP 1 สมการ

23:28

EP 2 อสมการ (ครั้งที่ 1)

25:16

EP 3 อสมการ (ครั้งที่ 2)

22:22

EP 4 ค่าสัมบูรณ์ (ครั้งที่ 1)

22:09

EP 5 ค่าสัมบูรณ์ (ครั้งที่ 2)

28:14

EP 6 ค่าสัมบูรณ์ (ครั้งที่ 3)

32:07

EP 7 สมการและอสมการ Expo (ครั้งที่ 1)

05:22

EP 8 สมการและอสมการ Expo (ครั้งที่ 2)

12:39

EP 9 สมการและอสมการ Expo (ครั้งที่ 3)

24:02

EP 10 สมการและอสมการ Expo (ครั้งที่ 4)

23:57

EP 11 สมการและอสมการ Log (ครั้งที่ 1)

06:34

EP 12 สมการและอสมการ Log (ครั้งที่ 2)

19:07

EP 13 สมการและอสมการ Log (ครั้งที่ 3)

47:35

EP 14 สมการและอสมการ Log (ครั้งที่ 4)

25:18

EP 15 อนุพันธ์

32:02

EP 16 ปริพันธ์

30:54

EP 17 ลิมิตและความต่อเนื่อง (ครั้งที่ 1)

40:28

EP 18 ลิมิตและความต่อเนื่อง (ครั้งที่ 2)

18:37

EP 19 ความชัน (ครั้งที่ 1)

26:58

EP 20 ค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์ (ครั้งที่ 1)

31:45

EP 21 ค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์ (ครั้งที่ 2)

18:10

EP 22 พื้นที่ใต้กราฟ

22:06

EP 23 ค่ากลางของข้อมูล

40:41

EP 24 Q,D,P

36:51

EP 25 การกระจายสัมบูรณ์ (ครั้งที่ 1)

23:32

EP 26 การกระจายสัมบูรณ์ (ครั้งที่ 2)

12:30

EP 27 การกระจายสัมพัทธ์

18:33

EP 28 ค่า z และโค้งมาตรฐาน (ครั้งที่ 1)

25:12

EP 29 ค่า z และโค้งมาตรฐาน (ครั้งที่ 2)

23:29

EP 30 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน

31:03