TUTOR ME | พิชิต O-NET ภาษาไทย ม.3 ตอน 2/2

พิชิต O-NET ภาษาไทย ม.3 ตอน 2/2

  ภาพรวมของหลักสูตร

 • เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ
 • ความยาวรวม 6 ชั่วโมง 23 นาที 3 วินาที
 • มีเอกสารประกอบการเรียน
 • มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาไทยเป็นวิชาที่ต้องอาศัยทักษะหลักการวิเคราะห์ต่าง ๆ ซึ่งถ้าน้อง ๆ เข้าใจในหลักเกณฑ์การทำข้อสอบ เข้าใจความหมายของคำ รู้จักวิเคราะห์ ก็จะสามารถทำข้อสอบได้แน่นอน

โดยคอร์สนี้อิงเนื้อหาตัวชี้วัดจาก สทศ. ดังนั้นน้อง ๆ มั่นใจได้เลยว่า เรียนได้ตรงประเด็น ตรงเนื้อหาที่ออกสอบชัวร์!!

จุดเด่นของคอร์ส

 •  จับจุดสำคัญ
 •  วิเคราะห์โจทย์
 •  เทคนิคการตัดตัวเลือก
 •  เทคนิคการโกยคะแนน 
 •  สอนสนุกด้วยบทเพลง เรียนได้ไม่เบื่อ
 •  พาตะลุยโจทย์ของจริง 
 •  สามารถใช้สอบ O-NET , สอบกลางภาค , สอบปลายภาค 
ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร

บทนำ

แนะนำคอร์สเรียนพิชิต O-NET ภาษาไทย ม.3 ตอน 2/2

ชมตัวอย่างฟรี02:08
บทที่ 2 สบาย ๆ วรรณคดี

EP 19 วรรณศิลป์ในวรรณคดี

22:28

EP 20 สรุปเนื้อหาวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

29:01

EP 21 ศัพท์วรรณคดีที่ควรรู้

19:32

EP 22 ตะลุยโจทย์ O-NET เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม

29:34
บทที่ 3 ถ้อยทีการใช้ภาษา

EP 23 การอ่าน

09:32

EP 24 ตะลุยโจทย์ O-NET เรื่อง การอ่าน

30:48

EP 25 การเขียน

11:23

EP 26 ตะลุยโจทย์ O-NET เรื่อง การเขียน

25:21

EP 27 การฟัง การดู และการพูด

09:25

EP 28 ตะลุยโจทย์ O-NET เรื่อง การฟัง การดู และการพูด

14:05
บทที่ 4 พาตะลุยโจทย์ฉบับจริง

EP 29 ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

38:50

EP 30 ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

36:35

EP 31 ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

31:21

EP 32 ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4

29:19

EP 33 ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5

43:33