TUTOR ME | พิชิต O-NET ภาษาไทย ม.3 ตอน 1/2

พิชิต O-NET ภาษาไทย ม.3 ตอน 1/2

  ภาพรวมของหลักสูตร

 • เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ
 • ความยาวรวม 7 ชั่วโมง 12 นาที 32 วินาที
 • มีเอกสารประกอบการเรียน
 • มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาไทยเป็นวิชาที่ต้องอาศัยทักษะหลักการวิเคราะห์ต่าง ๆ ซึ่งถ้าน้อง ๆ เข้าใจในหลักเกณฑ์การทำข้อสอบ เข้าใจความหมายของคำ รู้จักวิเคราะห์ ก็จะสามารถทำข้อสอบได้แน่นอน

โดยคอร์สนี้อิงเนื้อหาตัวชี้วัดจาก สทศ. ดังนั้นน้อง ๆ มั่นใจได้เลยว่า เรียนได้ตรงประเด็น ตรงเนื้อหาที่ออกสอบชัวร์!!

จุดเด่นของคอร์ส

 • จับจุดสำคัญ
 • วิเคราะห์โจทย์
 • เทคนิคการตัดตัวเลือก
 • เทคนิคการโกยคะแนน
 • สอนสนุกด้วยบทเพลง เรียนได้ไม่เบื่อ
 • พาตะลุยโจทย์ของจริง
 • สามารถใช้สอบ O-NET , สอบกลางภาค , สอบปลายภาค 
ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร

บทนำ

แนะนำคอร์สเรียนพิชิต O-NET ภาษาไทย ม.3 ตอน 1/2

ชมตัวอย่างฟรี02:08
ภาพรวม O-NET ภาษาไทย ม.3

EP 1 ภาพรวม O-NET ภาษาไทย ม.3

09:45
บทที่ 1 หลักภาษาง่าย ๆ

EP 2 คำไทยเเท้เเละคำยืมภาษาเขมร

24:22

EP 3 คำยืมภาษาบาลี-สันสกฤต และภาษาจีน

23:42

EP 4 คำทับศัพท์เเละศัพท์บัญญัติ

25:12

EP 5 ตะลุยโจทย์ O-NET เรื่อง คำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศ

01:44

EP 6 การสร้างคำ : คำมูล คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ

22:32

EP 7 การสร้างคำ : คำสมาส

26:54

EP 8 ตะลุยโจทย์ O-NET เรื่อง การสร้างคำ

26:36

EP 9 ประโยค

34:54

EP 10 ตะลุยโจทย์ O-NET เรื่อง ประโยค

27:50

EP 11 ราชาศัพท์ ตอนที่ 1

16:27

EP 12 ราชาศัพท์ ตอนที่ 2

24:21

EP 13 ระดับภาษา

07:45

EP 14 ตะลุยโจทย์ O-NET เรื่องราชาศัพท์และระดับภาษา

36:17

EP 15 สำนวนไทย

10:08

EP 16 ตะลุยโจทย์ O-NET เรื่องสำนวนไทย

25:30

EP 17 การแต่งคำประพันธ์

15:13

EP 18 ตะลุยโจทย์ O-NET เรื่องการแต่งคำประพันธ์

11:03