TUTOR ME | ตะลุยโจทย์!! O-NET ภาษาไทย ป.6

ตะลุยโจทย์!! O-NET ภาษาไทย ป.6

  ภาพรวมของหลักสูตร

 • เนื้อหาทั้งหมด 30 วิดีโอ
 • ความยาวรวม 13 ชั่วโมง 29 นาที 19 วินาที
 • มีเอกสารประกอบการเรียน
 • มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

(250 บาท/เดือน เรียนกี่ครั้ง กี่คอร์สก็ได้ไม่จำกัด)

รายละเอียดคอร์สเรียน

เตรียมพร้อมกันรึยัง สำหรับการสอบ O-NET โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ที่จะเป็นวิชาที่ทำคะแนนให้น้อง ๆ ได้มากที่สุด!

คอร์สนี้จะเน้นเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบ พาตะลุยโจทย์จริง จับจุดได้แม่น ตรงเป๊ะ แบบไม่พลาดสักข้อ

 • จับจุดสำคัญ 
 • วิเคราะห์โจทย์
 • เทคนิคการตัดตัวเลือก
 • เทคนิคการโกยคะแนน
 • สอนพื้นฐานภาษาไทยเน้น ๆ ที่ออกสอบ
 • สอนสนุกด้วยบทเพลง เรียนได้ไม่เบื่อ
 • สามารถใช้สอบ O-NET , สอบกลางภาค , สอบปลายภาค 
ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร

บทนำ

แนะนำคอร์สเรียน ก้าวสู่โรงเรียนในฝัน พาตะลุยโจทย์!! O-NET ภาษาไทย ป.6

ชมตัวอย่างฟรี01:45
เนื้อหา

EP 1 เนื้อหาที่ออกสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6

08:03
คำไทยแท้

EP 2 คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

20:05

EP 3 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

20:39
ชนิดของคำในภาษาไทย

EP 4 ชนิดของคำในภาษาไทย ตอนที่ 1

18:20

EP 5 ชนิดของคำในภาษาไทย ตอนที่ 2

14:16

EP 6 ชนิดของคำในภาษาไทย ตอนที่ 3

09:44

EP 7 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย

15:12
ประโยค

EP 8 ประโยค

14:34

EP 9 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ประโยค

20:17
ระดับภาษาและคำราชาศัพท์

EP 10 ระดับภาษาและคำราชาศัพท์

24:43

EP 11 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ระดับภาษาและคำราชาศัพท์

19:13
สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย

EP 12 สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย

10:35

EP 13 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย

25:17
การแต่งคำประพันธ์

EP 14 การแต่งคำประพันธ์

17:10

EP 15 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง การแต่งคำประพันธ์

12:34
วรรณคดีและวรรณกรรม

EP 16 วรรณคดีและวรรณกรรม

12:30

EP 17 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง สาระวรรณคดีและวรรณกรรม ตอนที่ 1

27:01

EP 18 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง สาระวรรณคดีและวรรณกรรม ตอนที่ 2

28:25
การอ่าน

EP 19 การอ่าน

08:12

EP 20 ตัวอย่างข้อสอบ สาระการอ่าน เรื่อง ความหมายของคำในร้อยแก้ว

18:24

EP 21 ตัวอย่างข้อสอบ สาระการอ่าน เรื่อง ข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่าน

09:26

EP 22 ตัวอย่างข้อสอบ สาระการอ่าน เรื่อง การอ่านจับใจความ

31:50

EP 23 ตัวอย่างข้อสอบ สาระการอ่าน เรื่อง การอ่านแผนภูมิ แผนผัง และแผนที่

14:40
การฟัง การดู และการพูด

EP 24 การฟัง การดู และการพูด

02:27

EP 25 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง การฟัง การดู และการพูด ตอนที่ 1

23:51

EP 26 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง การฟัง การดู และการพูด ตอนที่ 2

19:36
การเขียน

EP 27 การเขียน

09:37

EP 28 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง การเขียนจดหมาย

11:10

EP 29 ข้อสอบแบบอัตนัย (เขียนตอบ)

18:11