TUTOR ME | พิชิตคะแนน O-NET วิทย์ ป.6

พิชิตคะแนน O-NET วิทย์ ป.6

แชร์

599 บาท

(เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงิน)

  ภาพรวมของหลักสูตร

 • เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ
 • ความยาวรวม 3 ชั่วโมง 25 นาที 17 วินาที
 • มีเอกสารประกอบการเรียน
 • มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

O–NET วิทยาศาสตร์นั้น สำคัญไฉน????

O-NET วิทย์ สำคัญมว๊ากกกก....เพราะเป็นทั้งการวัดผลทางการศึกษาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์และยังเป็นคะแนนที่เด็ก ๆ จะต้องนำไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 นั่นเอง

สำหรับคอร์สนี้จะพาเด็ก ๆ มาตะลุยโจทย์ข้อสอบจริง และติวเข้มเนื้อหาที่จำเป็นอีกด้วย

 • เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสอบ
 • ทบทวนความรู้ เอาไปใช้อัพเกรด เพิ่มคะแนน O-NET ที่สอบได้แค่ครั้งเดียว
 • พิชิตโรงเรียนมัธยมชื่อดัง ทั้งรัฐบาลและสาธิตฯ และ ห้อง Gifted
อ่านทั้งหมด

หลักสูตร

  • บทนำ
  • แนะนำคอร์สเรียน พิชิตคะแนน O-NET วิทย์ ป.6

   ชมตัวอย่างฟรีplay01:56
  • เนื้อหา
  • EP 1 แนะนำการสอบ O-NET

   03:20
  • EP 2 วงจรชีวิตของพืชดอก การผสมพันธุ์สัตว์ : พร้อมตะลุยโจทย์

   24:39
  • EP 3 สารอาหาร : พร้อมตะลุยโจทย์

   13:54
  • EP 4 การย่อยอาหาร : พร้อมตะลุยโจทย์

   17:19
  • EP 5 โรคทางพันธุกรรม : พร้อมตะลุยโจทย์

   08:03
  • EP 6 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม : พร้อมตะลุยโจทย์

   02:43
  • EP 7 สัตว์มีกระดูกสันหลัง และ การสำรวจสัตว์ : พร้อมตะลุยโจทย์

   16:58
  • EP 8 ระบบนิเวศ : พร้อมตะลุยโจทย์

   16:20
  • EP 9 ธาตุ : พร้อมตะลุยโจทย์

   13:40
  • EP 10 การแยกสาร : พร้อมตะลุยโจทย์

   22:14
  • EP 11 แรงและพลังงาน : พร้อมตะลุยโจทย์

   08:57
  • EP 12 แสงและเงา : พร้อมตะลุยโจทย์

   07:55
  • EP 13 คลื่น : พร้อมตะลุยโจทย์

   09:53
  • EP 14 ไฟฟ้าในบ้าน : พร้อมตะลุยโจทย์

   06:54
  • EP 15 หิน ดิน แร่ : พร้อมตะลุยโจทย์

   06:02
  • EP 16 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ : พร้อมตะลุยโจทย์

   08:12
  • EP 17 โลก ดาราศาสตร์ : พร้อมตะลุยโจทย์ 1

   07:28
  • EP 18 โลก ดาราศาสตร์ : พร้อมตะลุยโจทย์ 2

   08:41

599 บาท

(เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงิน)

  ภาพรวมของหลักสูตร

 • เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ
 • ความยาวรวม 3 ชั่วโมง 25 นาที 17 วินาที
 • มีเอกสารประกอบการเรียน
 • มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

สอนโดย

ครูวา ฮาเฮ

ประวัติโดยย่อ

• การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประสบการณ์การทำงาน

- อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา

- รายการตื่นมาติว admission ทาง GMM25 

- ผู้ร่วมจัดทำ โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ  (3D Educatainment Multi-Player Game)

อ่านทั้งหมด

สอนโดย

ครูวา ฮาเฮ

ประวัติโดยย่อ

• การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประสบการณ์การทำงาน

- อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา

- รายการตื่นมาติว admission ทาง GMM25 

- ผู้ร่วมจัดทำ โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ  (3D Educatainment Multi-Player Game)

อ่านทั้งหมด