TUTOR ME | คณิตฯ ป.4-ป.6 พิชิตโรงเรียนดัง

คณิตฯ ป.4-ป.6 พิชิตโรงเรียนดัง

    ภาพรวมของหลักสูตร

  • เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ
  • ความยาวรวม 8 ชั่วโมง 22 นาที 59 วินาที
  • มีเอกสารประกอบการเรียน
  • มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

เนื้อหาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อัดแน่นไปด้วย12 หัวข้อหลักที่ละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาของประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งเทอม 1 และ เทอม 2

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6 เป็นช่วงสำคัญที่ต้องทำเกรดให้สูง ทั้งยังสอบวัดความรู้ระดับพื้นฐาน O-NET และ เตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คอร์สนี้ "เตรียมพร้อมสอบติดโรงเรียนดัง ครบทุกเนื้อหา พาคะแนนพุ่ง คณิตศาสตร์ประถมปลาย" จึงเหมาะกับน้อง ๆ  มากเพราะช่วยปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และหากน้องคนไหน ที่ยังมีพื้นฐานไม่ดี หรือต้องการเรียนล่วงหน้าให้จบเนื้อหา ป.6 เพื่อจะได้มีเวลาในการฝึกฝนโจทย์ระดับยาก ซึ่งใช้สอบเข้าโรงเรียนในฝัน หรือสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

"เตรียมตัวก่อน! มีโอกาสก่อน คณิตประถมปลาย เทคนิคง่าย ๆ ใช้ได้จริง!!"

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร

บทนำ

แนะนำคอร์สเรียนเตรียมพร้อมสอบติดโรงเรียนดัง คณิตศาสตร์ประถมปลาย

ชมตัวอย่างฟรี01:24
EP 1 จำนวนนับ

EP 1.1 แบบฝึกหัดที่ 1

24:56

EP 1.2 แบบฝึกหัดที่ 2

25:40
EP 2 การแยกตัวประกอบ

EP 2.1 แบบฝึกหัดการแยกตัวประกอบ

36:09
EP 3 เศษส่วน และการบวกลบคูณหาร

EP 3.1 แบบฝึกหัดที่ 1

27:58

EP 3.2 แบบฝึกหัดที่ 2

36:38
EP 4 ทศนิยม

EP 4.1 แบบฝึกหัดที่ 1

24:52

EP 4.2 แบบฝึกหัดที่ 2

16:22
EP 5 อัตราส่วน

EP 5.1 แบบฝึกหัดอัตราส่วน

27:05
EP 6 สมการ

EP 6.1 แบบฝึกหัดสมการ

22:41
EP 7 เส้นขนาน

EP 7.1 แบบฝึกหัดที่ 1

27:26

EP 7.2 แบบฝึกหัดที่ 2

24:09
EP 8 ร้อยละ เปอร์เซ็นต์

EP 8.1 แบบฝึกหัดร้อยละ เปอร์เซ็นต์

28:38
EP 9 ความเร็ว ระยะทาง

EP 9.1 แบบฝึกหัดความเร็ว ระยะทาง

32:18
EP 10 วงกลม และแผนภูมิวงกลม

EP 10.1 แบบฝึกหัดที่ 1

27:45

EP 10.2 แบบฝึกหัดที่ 2

21:20
EP 11 พื้นที่

EP 11.1 แบบฝึกหัดที่ 1

26:24

EP 11.2 แบบฝึกหัดที่ 2

26:47
EP 12 ปริมาตร

EP 12.1 แบบฝึกหัดที่ 1

23:00

EP 12.2 แบบฝึกหัดที่ 2

19:49