TUTOR ME | คณิตฯ ป.4-ป.6 พิชิตโรงเรียนดัง

คณิตฯ ป.4-ป.6 พิชิตโรงเรียนดัง

แชร์

1,900 บาท

(เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงิน)

  ภาพรวมของหลักสูตร

 • เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ
 • ความยาวรวม 8 ชั่วโมง 21 นาที 35 วินาที
 • มีเอกสารประกอบการเรียน
 • มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

เนื้อหาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อัดแน่นไปด้วย12 หัวข้อหลักที่ละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาของประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งเทอม 1 และ เทอม 2

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6 เป็นช่วงสำคัญที่ต้องทำเกรดให้สูง ทั้งยังสอบวัดความรู้ระดับพื้นฐาน O-NET และ เตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คอร์สนี้ "เตรียมพร้อมสอบติดโรงเรียนดัง ครบทุกเนื้อหา พาคะแนนพุ่ง คณิตศาสตร์ประถมปลาย" จึงเหมาะกับน้อง ๆ  มากเพราะช่วยปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และหากน้องคนไหน ที่ยังมีพื้นฐานไม่ดี หรือต้องการเรียนล่วงหน้าให้จบเนื้อหา ป.6 เพื่อจะได้มีเวลาในการฝึกฝนโจทย์ระดับยาก ซึ่งใช้สอบเข้าโรงเรียนในฝัน หรือสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

"เตรียมตัวก่อน! มีโอกาสก่อน คณิตประถมปลาย เทคนิคง่าย ๆ ใช้ได้จริง!!"

อ่านทั้งหมด

หลักสูตร

  • บทนำ
  • แนะนำคอร์สเรียนเตรียมพร้อมสอบติดโรงเรียนดัง คณิตศาสตร์ประถมปลาย

   ชมตัวอย่างฟรีplay01:29
  • EP 1 จำนวนนับ
  • EP 1.1 แบบฝึกหัดที่ 1

   24:56
  • EP 1.2 แบบฝึกหัดที่ 2

   25:40
  • EP 2 การแยกตัวประกอบ
  • EP 2.1 แบบฝึกหัดการแยกตัวประกอบ

   36:09
  • EP 3 เศษส่วน และการบวกลบคูณหาร
  • EP 3.1 แบบฝึกหัดที่ 1

   27:58
  • EP 3.2 แบบฝึกหัดที่ 2

   36:38
  • EP 4 ทศนิยม
  • EP 4.1 แบบฝึกหัดที่ 1

   24:52
  • EP 4.2 แบบฝึกหัดที่ 2

   16:22
  • EP 5 อัตราส่วน
  • EP 5.1 แบบฝึกหัดอัตราส่วน

   27:05
  • EP 6 สมการ
  • EP 6.1 แบบฝึกหัดสมการ

   22:41
  • EP 7 เส้นขนาน
  • EP 7.1 แบบฝึกหัดที่ 1

   27:26
  • EP 7.2 แบบฝึกหัดที่ 2

   24:09
  • EP 8 ร้อยละ เปอร์เซ็นต์
  • EP 8.1 แบบฝึกหัดร้อยละ เปอร์เซ็นต์

   28:38
  • EP 9 ความเร็ว ระยะทาง
  • EP 9.1 แบบฝึกหัดความเร็ว ระยะทาง

   32:18
  • EP 10 วงกลม และแผนภูมิวงกลม
  • EP 10.1 แบบฝึกหัดที่ 1

   27:45
  • EP 10.2 แบบฝึกหัดที่ 2

   21:20
  • EP 11 พื้นที่
  • EP 11.1 แบบฝึกหัดที่ 1

   26:24
  • EP 11.2 แบบฝึกหัดที่ 2

   26:47
  • EP 12 ปริมาตร
  • EP 12.1 แบบฝึกหัดที่ 1

   23:00
  • EP 12.2 แบบฝึกหัดที่ 2

   19:49

1,900 บาท

(เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงิน)

  ภาพรวมของหลักสูตร

 • เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ
 • ความยาวรวม 8 ชั่วโมง 21 นาที 35 วินาที
 • มีเอกสารประกอบการเรียน
 • มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

สอนโดย

Math บ้านน้องอุ่น

ประวัติโดยย่อ

• การศึกษา

- จบการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ / นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ประวัติการสอน

- ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ เพจนายร้อย

อ่านทั้งหมด

สอนโดย

Math บ้านน้องอุ่น

ประวัติโดยย่อ

• การศึกษา

- จบการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ / นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ประวัติการสอน

- ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ เพจนายร้อย

อ่านทั้งหมด