TUTOR ME | Key Phrases Business English

Key Phrases Business English

    ภาพรวมของหลักสูตร

  • เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ
  • ความยาวรวม 1 ชั่วโมง 25 นาที 16 วินาที
  • มีเอกสารประกอบการเรียน
  • มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สนี้เป็นคอร์สพื้นฐาน ซึ่งเน้นทักษะในการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ  โดยจะรวบรวมประโยคภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เพราะทุกประโยคล้วนแล้วแต่เป็นประโยคที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ  เหมาะอย่างยิ่งกับ ผู้ที่ทำงานหรือทำธุรกิจกับชาวต่างชาติ

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร

บทนำ

แนะนำคอร์สเรียน Key Phrases Business English

ชมตัวอย่างฟรี02:08
การสร้างบทสนทนาและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ ๆ

EP 1 การสร้างบทสนทนากับคู่สนทนาใหม่ ๆ

02:54

EP 2 การรักษาสัมพันธ์กับคนที่รู้จัก

04:24

EP 3 เริ่มทำความรู้จักกับผู้คนด้วยความมั่นใจ

04:28

EP 4 การเป็นเจ้าภาพที่ดีและทำให้แขกรู้สึกได้รับการต้อนรับ

04:10

EP 5 การแนะนำแขกให้เพื่อนร่วมงานรู้จัก

03:37
การพูดคุยในหัวข้อเรื่องทั่วไปและหัวข้อเรื่องที่เปราะบาง

EP 6 การอธิบายงานของคุณคร่าวๆ อย่างน่าสนใจ

03:34

EP 7 การพูดเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและครอบครัว

03:50

EP 8 การสร้างความบันเทิงและรับความบันเทิง

03:55

EP 9 การเล่าเรื่องที่น่าสนใจ

03:41

EP 10 การพููดคุยในหัวเรื่องที่เปราะบาง

03:50
การคุยธุรกิจทางโทรศัพท์ การต่อรองและการสร้างข้อตกลงทางธุรกิจ

EP 11 การพูดคุยทางโทรศัพท์ วีดิโอหรือการประชุมออนไลน์

03:15

EP 12 การรับโทรศัพท์แบบมืออาชีพ

04:23

EP 13 ความสำคัญของความสุภาพในธุรกิจ

06:03

EP 14 ภาษาสำหรับการต่อรอง

07:15

EP 15 การสร้างจุดประสงค์ในการต่อรอง

06:55

EP 16 การยื่นข้อเสนอ

03:46

EP 17 การยื่นขอเสนอใหม่

03:18

EP 18 การสร้างข้อตกลง

05:20

EP 19 การจบบทสนทนาอย่างสุภาพ

04:21