TUTOR ME | GET Ready GAT ENG ตะลุยโจทย์จริงพร้อมสอบ

GET Ready GAT ENG ตะลุยโจทย์จริงพร้อมสอบ

GAT ENG เป็นวิชาสำคัญที่ชี้เป็นชี้ตายในการเข้ามหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้ ดังนั้น ในคอร์สนี้ครูเก๋จึงได้เน้นเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบ ชี้ตรงจุด ดักข้อสอบทุกทาง เพื่อให้น้อง ๆ ทำคะแนนได้ปัง ๆ
 อีกทั้งพาตะลุยโจทย์ GAT ENG ของจริง!! สอดแทรกด้วยบทเพลงสนุก ๆ ที่เป็นเทคนิคการจำแบบง่าย ๆ แต่ได้ผลที่สุด

รายละเอียดคอร์สเรียน

GAT ENG เป็นวิชาสำคัญที่ชี้เป็นชี้ตายในการเข้ามหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้ ดังนั้น ในคอร์สนี้ครูเก๋จึงได้เน้นเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบ ชี้ตรงจุด ดักข้อสอบทุกทาง เพื่อให้น้อง ๆ ทำคะแนนได้ปัง ๆ  อีกทั้งพาตะลุยโจทย์ GAT ENG ของจริง!! สอดแทรกด้วยบทเพลงสนุก ๆ ที่เป็นเทคนิคการจำแบบง่าย ๆ แต่ได้ผลที่สุด

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร

เนื้อหา

EP 1 Conversation Test 1!

EP 2 Conversation Test 2!

EP 3 Idioms Test!

EP 4 Error Identification Test 1!

EP 5 Error Identification Test 2!

EP 6 Sentence and Paragraph Completion!

EP 7 Vocabulary 1!

EP 8 Vocabulary 2!

EP 9 Vocabulary 3!

EP 10 Exercise – Reading Comprehension!