TUTOR ME | ยกเครื่องแกรมม่า แม่นง่าย ใช้งานจริง

ยกเครื่องแกรมม่า แม่นง่าย ใช้งานจริง

    ภาพรวมของหลักสูตร

  • เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ
  • ความยาวรวม 5 ชั่วโมง 43 นาที 30 วินาที
  • มีเอกสารประกอบการเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สเรียนนี้จะสอนในเรื่องของ Tense โดยจะมีวิธีการสอนที่สนุกสนาน ไม่ทำให้เครียดในการเรียน ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่จะมองว่าเรื่อง Tense เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ต้องท่องจำอย่างเดียว แต่ถ้าหากว่าเริ่มต้นเรียนรู้มันด้วยการทำความเข้าใจที่ชัดเจนตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน ต่อให้เจอ Tense กี่โครงสร้าง ก็จะไม่ทำให้สับสนอีกต่อไป!

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร

บทนำ

เรียน Tenses ยังไง ไม่ให้ Tense (เครียด)

ชมตัวอย่างฟรี02:53
ปูพื้นฐานเบื้องต้น

EP 1 ปรับพื้นฐานใสวิ๊ง : Reset พื้นฐาน กริยา 3 ช่อง

15:42

EP 2 ปรับพื้นฐานใสวิ๊ง : กริยา 3 ช่อง เข้าใจ ใช้เป็น

11:24

EP 3 ปรับพื้นฐานใสวิ๊ง : กุญแจไข Tense

11:14
Tense และโครงสร้างแม่นเทพ

EP 4 Tense และโครงสร้างแม่นเทพ : 12 Tense เขียนเองแม่นได้ ไม่พึ่งหนังสือ

12:36

EP 5 Tense และโครงสร้างแม่นเทพ : ตะลุยผัน บอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม

19:18

EP 6 Tense และโครงสร้างแม่นเทพ : เข้าใจเทนส์จากเส้น Timeline

14:17
12 Tense ใช้อย่างไร และ ตัวอย่างประโยคแน่นจริง

EP 7 12 Tense ใช้อย่างไร และตัวอย่างประโยคแน่นจริง : Simple Tense

28:31

EP 8 12 Tense ใช้อย่างไร และตัวอย่างประโยคแน่นจริง : Present Continuous Tense

29:23

EP 9 12 Tense ใช้อย่างไร และตัวอย่างประโยคแน่นจริง : Perfect Tense

33:46

EP 10 12 Tense ใช้อย่างไร และตัวอย่างประโยคแน่นจริง : Perfect Continuous Tense

19:35
เฉลยแบบฝึกหัดปรนัย 100 ข้อ

EP 11 เฉลยแบบฝึกหัดตัวเลือก 100 ข้อ : ข้อ 1- ข้อ 42

30:15

EP 12 เฉลยแบบฝึกหัดตัวเลือก 100 ข้อ : ข้อ 43- ข้อ 77

30:00

EP 13 เฉลยแบบฝึกหัดตัวเลือก 100 ข้อ : ข้อ 78 - ข้อ 100

15:21
เฉลยแบบฝึกหัด Speaking

EP 14 เฉลยแบบฝึกหัด Speaking : สร้างประโยคปากเปล่า

42:52

EP 15 เฉลยแบบฝึกหัด Speaking : สร้าง Story โดยการใช้ Speaking

09:45
BONUS *ดูได้หลังจากเรียนจบ EP 15

BONUS การออกเสียงกริยาที่ลงท้าย ed

06:49

BONUS Review V.ช่วย vs. V.แท้

09:40