TUTOR ME | ท้าคะแนน GAT เชื่อมโยง ให้ได้ 150 คะแนนเต็ม !!

ท้าคะแนน GAT เชื่อมโยง ให้ได้ 150 คะแนนเต็ม !!

แชร์

490 บาท

(เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงิน)

  ภาพรวมของหลักสูตร

 • เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ
 • ความยาวรวม 7 ชั่วโมง 18 นาที 21 วินาที
 • มีเอกสารประกอบการเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

“ทำไมต้องสอบ GAT เชื่อมโยง ?”

GAT เชื่อมโยง ถือว่าเป็นคะแนนที่สำคัญมากเลยทีเดียวสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย เพราะน้อง ๆ มีโอกาสสอบได้แค่ครั้งเดียว และต้องให้ได้คะแนนดีที่สุด

GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป คือการวัดศักยาภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ

ดังนั้น อย่าพลาดโอกาสครั้งเดียว จึงควรรีบเตรียมพร้อมก่อนจะลงสอบสนามจริง!!

คอร์สนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้

 • เทคนิคการจับใจความ
 • การแทนรหัส
 • พร้อมกับทำข้อสอบจากบทความที่เคยเป็นข้อสอบจริง

บอกเลยว่า เรียนคอร์สนี้ยังไงก็คุ้ม! 

จากประสบการณ์ของครูพี่โบว์ ที่การันตีได้ว่า น้อง ๆ เรียนคอร์สนี้แล้วจะได้คะแนน GAT เชื่อมโยง 150 คะแนนเต็ม อย่างแน่นอน!

อ่านทั้งหมด

หลักสูตร

  • บทนำ
  • แนะนำคอร์สเรียน ท้าคะแนน GAT เชื่อมโยง ให้ได้ 150 คะแนนเต็ม

   ชมตัวอย่างฟรีplay01:27
  • เนื้อหา
  • EP 0 GAT คืออะไร ?

   09:11
  • EP 1 เรียนรู้สัญลักษณ์แบบที่ 1

   24:41
  • EP 2 เรียนรู้สัญลักษณ์แบบที่ 2

   24:18
  • EP 3 เรียนรู้สัญลักษณ์แบบที่ 3

   41:24
  • EP 4 ฝึกทำบทความขนาดสั้น&กลเม็ดเคล็ดลับ1

   19:33
  • EP 5 ฝึกทำบทความขนาดสั้น&กลเม็ดเคล็ดลับ2

   26:39
  • EP 6 ฝึกทำบทความขนาดกลาง&วิเคราะห์ตัวลวง 1

   11:51
  • EP 7 ฝึกทำบทความขนาดกลาง&วิเคราะห์ตัวลวง 2

   16:50
  • EP 8 ตะลุยข้อสอบจริง & วิเคราะห์แนวข้อสอบ 1

   18:31
  • EP 9 ตะลุยข้อสอบจริง & วิเคราะห์แนวข้อสอบ 2

   23:04
  • EP 10 ตะลุยข้อสอบจริง & วิเคราะห์แนวข้อสอบ 3

   14:11
  • EP 11 ตะลุยข้อสอบจริง & วิเคราะห์แนวข้อสอบ 4

   26:31
  • EP 12 ตะลุยข้อสอบจริง & วิเคราะห์แนวข้อสอบ 5

   25:53
  • EP 13 ตะลุยข้อสอบจริง & วิเคราะห์แนวข้อสอบ 6

   30:04
  • EP 14 ฝึกทำบทความประลองฝีมือ 1

   18:51
  • EP 15 ฝึกทำบทความประลองฝีมือ 2

   12:51
  • EP 16 ฝึกทำบทความประลองฝีมือ 3

   12:52
  • EP 17 ฝึกทำบทความประลองฝีมือ 4

   13:40
  • EP 18 ฝึกทำบทความประลองฝีมือ 5

   13:42
  • BONUS *ดูได้หลังจากเรียนจบ EP 18
  • Bonus Clip : ฝึกทำข้อสอบจริง และวิธีการนับคะแนน

   42:55

490 บาท

(เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงิน)

  ภาพรวมของหลักสูตร

 • เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ
 • ความยาวรวม 7 ชั่วโมง 18 นาที 21 วินาที
 • มีเอกสารประกอบการเรียน

สอนโดย

ครูพี่โบว์ติวเตอร์ วิชาภาษาไทย GAT 9 วิชาสามัญ O-NET

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

• ระดับปริญญาตรี

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย 

- วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

- ปีที่สำเร็จการศึกษา 2550 คะแนนเฉลี่ย 3.38 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

• ระดับปริญญาโท

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย 

- วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

- ปีที่สำเร็จการศึกษา 2554  คะแนนเฉลี่ย 3.83

ประวัติการสอน

• วิทยากรติวสอบ O-NET วิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

• อาจารย์ติวสอบ GAT เชื่อมโยงให้แก่นักเรียน ม. 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

• วิทยากร/ติวเตอร์ ติวสอบ GAT เชื่อมโยงให้แก่นักเรียน ม. 6 

- โรงเรียนบรรหารแจ่มใส 5 จังหวัดสุพรรบุรี

- โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จังหวัดตรัง

- โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง

- โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง

- โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง

- โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว จังหวัดตรัง

• อาจารย์ติวสอบ O-NET วิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนม. 6 

- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

• วิทยากรติวสอบ O-NET วิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนม.6 

- โรงเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จังหวัดตรัง

- โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง

• วิทยากร/ติวเตอร์ ติวสอบ O-NET และ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ให้แก่นักเรียน ม.6 

- โรงเรียนปัญญาวิทย์ฝั่งมัธยม จังหวัดตรัง

- โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ประสบการณ์การจัดทำหนังสือ

• จัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม. 1 สำนักพิมพ์แม็ค

อ่านทั้งหมด

สอนโดย

ครูพี่โบว์ติวเตอร์ วิชาภาษาไทย GAT 9 วิชาสามัญ O-NET

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

• ระดับปริญญาตรี

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย 

- วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

- ปีที่สำเร็จการศึกษา 2550 คะแนนเฉลี่ย 3.38 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

• ระดับปริญญาโท

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย 

- วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

- ปีที่สำเร็จการศึกษา 2554  คะแนนเฉลี่ย 3.83

ประวัติการสอน

• วิทยากรติวสอบ O-NET วิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

• อาจารย์ติวสอบ GAT เชื่อมโยงให้แก่นักเรียน ม. 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

• วิทยากร/ติวเตอร์ ติวสอบ GAT เชื่อมโยงให้แก่นักเรียน ม. 6 

- โรงเรียนบรรหารแจ่มใส 5 จังหวัดสุพรรบุรี

- โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จังหวัดตรัง

- โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง

- โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง

- โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง

- โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว จังหวัดตรัง

• อาจารย์ติวสอบ O-NET วิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนม. 6 

- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

• วิทยากรติวสอบ O-NET วิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนม.6 

- โรงเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จังหวัดตรัง

- โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง

• วิทยากร/ติวเตอร์ ติวสอบ O-NET และ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ให้แก่นักเรียน ม.6 

- โรงเรียนปัญญาวิทย์ฝั่งมัธยม จังหวัดตรัง

- โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ประสบการณ์การจัดทำหนังสือ

• จัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม. 1 สำนักพิมพ์แม็ค

อ่านทั้งหมด