TUTOR ME | Glossary หรือคำศัพท์ที่เติม S แล้วความหมายเปลี่ยน

Glossary หรือคำศัพท์ที่เติม S แล้วความหมายเปลี่ยน

แชร์
295

รายละเอียด

Glossary หรือคำศัพท์ที่เติม S แล้วความหมายเปลี่ยน

คลิปนี้จะมาสอนถึงคำศัพท์ที่สามารถใช้ได้หลายรูปแบบ ซึ่งถ้าหากใช้ผิด ความหมายผิดได้เลยนะ!!

เรามาดูกันดีกว่าว่ามีคำว่าอะไรบ้าง ทุกคนจะได้นำไปใช้กันได้อย่างถูกต้องมั่นใจ!!

คอร์สเรียนฟรี
  • เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป

Glossary หรือคำศัพท์ที่เติม S แล้วความหมายเปลี่ยน

คลิปนี้จะมาสอนถึงคำศัพท์ที่สามารถใช้ได้หลายรูปแบบ ซึ่งถ้าหากใช้ผิด ความหมายผิดได้เลยนะ!!

เรามาดูกันดีกว่าว่ามีคำว่าอะไรบ้าง ทุกคนจะได้นำไปใช้กันได้อย่างถูกต้องมั่นใจ!!

ความคิดเห็นทั้งหมด

คอร์สเรียนฟรี
  • เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป