TUTOR ME | Part 1 ปรับพื้นฐานการดีดสายเปล่าตามอัตราจังหวะตัวโน้ตทางดนตรี

Part 1 ปรับพื้นฐานการดีดสายเปล่าตามอัตราจังหวะตัวโน้ตทางดนตรี

แชร์
1.07k

รายละเอียด

Part 1 ปรับพื้นฐานการดีดสายเปล่าตามอัตราจังหวะตัวโน้ตทางดนตรี

Part 1 ปรับพื้นฐานการดีดสายเปล่าตามอัตราจังหวะตัวโน้ตทางดนตรี ได้แก่ โน้ตตัว กลม,ขาว,ดำ,เขบ็ด1ชั้น และเขบ็ด2ชั้น เน้นการฝึกประกอบกับเมโทรนอม Metronome

คอร์สเรียนฟรี
  • เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป

Part 1 ปรับพื้นฐานการดีดสายเปล่าตามอัตราจังหวะตัวโน้ตทางดนตรี

Part 1 ปรับพื้นฐานการดีดสายเปล่าตามอัตราจังหวะตัวโน้ตทางดนตรี ได้แก่ โน้ตตัว กลม,ขาว,ดำ,เขบ็ด1ชั้น และเขบ็ด2ชั้น เน้นการฝึกประกอบกับเมโทรนอม Metronome

ความคิดเห็นทั้งหมด

คอร์สเรียนฟรี
  • เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป