TUTOR ME | [แจก] 50 คำศัพท์ต้องเจอเมื่อสอบ TOEIC

[แจก] 50 คำศัพท์ต้องเจอเมื่อสอบ TOEIC

[แจก] 50 คำศัพท์ต้องเจอเมื่อสอบ TOEIC
1.53k

รายละเอียด

ทุกวันนี้หลายๆบริษัทมีการใช้คะแนน TOEIC เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับพนักงานเข้าทำงาน รวมถึงยังมีส่วนสำคัญต่อการพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานอีกด้วย หากเราทำคะแนน TOEIC ออกมาได้ดี ก็เปรียบเสมือนการเพิ่มโอกาสต่างๆให้กับชีวิตมากขึ้น

[แจก] 50 คำศัพท์ต้องเจอเมื่อสอบ TOEIC

ในการสอบ TOEIC นั้น บางคนอาจปวดหัวกับการเจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากมายที่เราไม่รู้ความหมาย แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะวันนี้ TUTOR ME รวบรวมคำศัพท์ที่มักจะพบบ่อยในข้อสอบ TOEIC มาให้แล้ว ใครอยากได้คะแนนดีๆ อย่าลืมมาฝึกท่องกันให้ไว!

Dealer พ่อค้า, นักธุรกิจ, ผู้จำหน่ายสินค้า

Dealing ความสัมพันธ์, ทำธุรกิจ

Dear ที่รัก, ซึ่งเป็นที่รัก, มีค่า, มีราคาแพง

Debate การโต้แย้ง, โต้วาที, วินิจฉัย

Debris ซากหักพัง, เศษ, ขยะ, ดินทรายสะสมที่ถูกพัดมา

Debt หนี้สิน, ภาวะที่เป็นหนี้

Debut แสดงครั้งแรก, เปิดตัว, วางตลาด

Decade ทศวรรษ, สิบปี

Deceitful หลอกลวง, ไม่ซื่อ

Decisiveness ความเด็ดขาด, ความแน่วแน่

Tardy ชักช้า, อืดอาด, ล่าช้า

Target เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย

Task งานหนัก, ภารกิจ

Tasty มีรสดี,อร่อย

Tax ภาษี, ภาระหน้าที่

Table โต๊ะ, ตารางรายการ

Tackle จัดการแก้ปัญหา

Tactic ยุทธวิธี, หนทาง, นโยบาย, กลยุทธ์

Tag แถบป้ายบอกข้อมูล, แถบป้ายราคา

Tailor ช่างตัดเสื้อ

Gather ชุมนุม, รวมกัน, รวบรวม

Gathering การรวบรวม, การรวมกลุ่ม, กลุ่มคน, การผนวก

Gauge วัด, ประเมิน, เครื่องวัด, มาตรวัด, ตัดสิน

General ทั่วไป, นายพล, แม่ทัพ

Generate สร้างขึ้น, ผลิต

Generation การกำเนิด, รุ่นอายุ, ยุค 

Generous ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อ, อุดมสมบูรณ์

Gently อ่อนโยน, สุภาพ, ค่อยเป็นค่อยไป

Genuine ของแท้

Genuinely แท้, แท้จริง


Participation การเข้าร่วม, การมีส่วนร่วม

Particular โดยเฉพาะ, พิเศษ, พิถีพิถัน

Particularly โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, โดยเจาะจง

Partition ฉาก, ที่กั้น, เขตที่แบ่งออก

Partner หุ้นส่วน, คู่สมรส, ผู้ร่วมมือ

Partnership ห้างหุ้นส่วน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, พันธมิตร

Part-time ไม่เต็มเวลา, นอกเวลา

Party พรรคพวก, หมู่คณะ, งานเลี้ยง, พรรคการเมือง

Pass ผ่าน, ส่งผ่าน, การเปลี่ยน, สอบผ่าน, อนุมัติ

Pass on เดินต่อไป, เคลื่อนต่อไป, จากไป, ตกทอดไปสู่

Warranty การรับรอง, การค้ำประกัน

Wary ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู, รอบคอบ

Waste ไม่ได้ใช้ประโยชน์, สูญเปล่า

Wasteful เปล่าประโยชน์, สูญเปล่า, สิ้นเปลือง

Watch นาฬิกาข้อมือ, เฝ้าดู, จ้องมอง

Watershed สันปันน้ำ, บริเวณลุ่มน้ำ, จุดผกผัน

Watery เกี่ยวกับน้ำ, เต็มไปด้วยน้ำ, มีน้ำตาคลอ

Waver แกว่งไปมา, โอนเอนไปมา, ไม่มั่นคง

Way ทาง, วิธีหรือแนวทาง, รูปแบบ, วิถีชีวิต

Weak อ่อนแอ, อ่อนลง, ขาดแคลน, จาง


  • TOEIC
  • คำศัพท์ TOEIC
  • สอบ TOEIC