TUTOR ME | คีย์คำศัพท์ PAT 5 ต้องรู้เพื่อการสอบ

คีย์คำศัพท์ PAT 5 ต้องรู้เพื่อการสอบ

คีย์คำศัพท์ PAT 5 ต้องรู้เพื่อการสอบ
1.28k

รายละเอียด

ว่ากันว่า ในพาร์ทวิชา จิตวิทยาของ PAT 5 ที่มักจะเป็นข้อสอบแบบยกตัวอย่างสถานการณ์มาให้ตอบแล้ว โดยอีกโจทย์หินอันหนึ่งที่จะต้องเจอก็คือ ข้อสอบที่ถามเกี่ยวกับใบอนุญาตวิชาชีพครู และเพื่อเป็นการจำข้อสอบให้แน่นๆ เรามาดู 5 คีย์คำศัพท์ PAT 5 เกี่ยวกับใบอนุญาตดังกล่าวกัน!1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ โดยบุคคลที่ว่านี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอันเป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546


2. ผู้บริหารการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน เช่น หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอและผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอและผู้ช่วยเดิม จัดกลุ่มเป็นเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) รองผอ.สพท. และผู้ช่วยรองผอ.สพท. เป็นต้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ไว้เพื่อยืนยันการประกอบวิชาชีพ


3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง “การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา” หรือ หลักสูตรการเรียนที่กำหนดให้เด็กๆเรียนตลอดหลักสูตรภายในเวลา 12 ปี ซึ่งหากผู้เรียนเรียนจบ 12 ปีแล้ว ก็จะถือว่าการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ การศึกษาก่อนระดับประถม(อนุบาล) การศึกษาระดับประถม และการศึกษาระดับมัธยม ซึ่งรวมทั้งในแบบสามัธและอาชีวะ


4. สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมี วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

จับคีย์คำสำคัญได้แล้ว ก็อย่าลืมเอาไปท่องให้ขึ้นใจกันนะ เชื่อว่า 1 ในคำที่พี่เกร็งมานี้ต้องมีออก PAT 5 อีกชัวร์ๆเลย และสำหรับใครที่อยากติวสอบ PAT 5 สามารถมาลงเรียนกันได้กับ คอร์ส PAT 5 ความถนัดครู 250 Up กันได้เลย!


  • PAT 5