TUTOR ME | ธุรกิจ Startup กับ SME ต่างกันตรงไหน?

ธุรกิจ Startup กับ SME ต่างกันตรงไหน?

ธุรกิจ Startup กับ SME ต่างกันตรงไหน?
679

รายละเอียด

แม้คนรุ่นใหม่จำนวนมากมักบอกกับตัวเองเสมอว่าต้องการสร้างธุรกิจเล็กๆ เป็นของตนเองโดยอาจทำในรูปแบบของ Startup หรือ SME ก็ได้ แต่คำถามก็คือ แล้วการสร้างธุรกิจทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร?

ธุรกิจ Startup กับ SME ต่างกันตรงไหน?

หากมองในภาพกว้างๆ อาจบอกได้ว่ามันก็คือการสร้างธุรกิจรายใหม่ขึ้นมา แต่เมื่อมองให้ลึกลงไปกว่านั้นเราก็จะได้เห็นความแตกต่างระหว่างธุรกิจ Startup กับ SME เราลองมาดูกันดีกว่าว่าธุรกิจ 2 รูปแบบนี้มีจุดไหนที่แตกต่างกันบ้าง ขนาดธุรกิจช่วงเริ่มต้น

หากเป็นกลุ่มธุรกิจ Startup ขนาดธุรกิจตอนเริ่มต้นจะค่อนไปทางเล็กถึงเล็กมาก อีกทั้งสินทรัพย์ที่พอระบุได้ในช่วงเวลาเริ่มต้นธุรกิจจะเป็นเรื่องของไอเดียใหม่ๆมากกว่าหรือที่เรามักคุ้นชินในอดีตกับคำว่าสินทรัพย์ทางปัญญา ส่วนขนาดธุรกิจเริ่มต้นของ SME จะมีขนาดย่อมถึงขนาดกลาง นอกจากนี้สินทรัพย์ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น เครื่องจักร, รถบรรทุก เป็นต้น


แหล่งเงินทุนที่ใช้เริ่มต้นธุรกิจ

ธุรกิจ Startup เงินลงทุนเริ่มต้นมักจะมาจากการขายไอเดียให้กับกลุ่มนักลงทุน หากนักลงทุนมีความสนใจในตัวธุรกิจดังกล่าวก็จะเกิดการลงทุนให้ก่อนเพื่อหวังผลประโยชน์ในอนาคต แต่ถ้าเป็นธุรกิจ SME การลงทุนจะเกิดจากเงินของเจ้าของกิจการหรือการกู้เงินซึ่งก็คือส่วนของเจ้าของธุรกิจนั่นเอง


การถือครองสิทธิ์ของเจ้าของธุรกิจ

ธุรกิจ Startup จะมีการถือครองสิทธิ์ในรูปแบบของการถือหุ้นส่วนธุรกิจ ในขณะที่ธุรกิจ SME เจ้าของธุรกิจจะสามารถถือครองสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของตนเองได้เลย


แนวคิดเริ่มต้นในการทำธุรกิจ

ธุรกิจ Startup มักมีจุดเริ่มต้นในการทำมาจากความต้องการแก้ปัญหาอะไรสักอย่างในชีวิต เช่น การหาร้านอาหารอร่อย, บริการขนส่งสินค้าทั่วไป ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยีหรือไอทีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ยกตัวอย่างการสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ส่วนธุรกิจ SME อาจมีจุดเริ่มต้นมาจากทักษะความสามารถพื้นฐานของเจ้าของ ซึ่งการทำธุรกิจนั้นๆ อาจมีคนทำกันอยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ธุรกิจผลิตอาหารกระป๋อง, ผลิตน้ำชา เป็นต้น


โอกาสสร้างความสำเร็จของธุรกิจ

ธุรกิจ Startup หากมีการนำเสนอไอเดียดีๆ มีความน่าสนใจ อาจทำให้สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดหรือภายในระยะเวลาไม่กี่ปีก็ประสบความสำเร็จได้ แต่ธุรกิจ SME จะใช้เวลามากกว่าในการประสบความสำเร็จเนื่องจากต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงานเป็นหลัก


สิ่งเหล่านี้คือความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆ ระหว่างธุรกิจ Startup กับ SME ซึ่งแม้จะเป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่เหมือนกัน แต่ก็มีแนวทางที่ต่างกันค่อนข้างชัดเจน ดังนั้นหากใครคิดจะมีกิจการอะไรสักอย่างเป็นของตนเองแล้วล่ะก็ TUTOR ME อยากแนะนำให้ลองศึกษาและเปรียบเทียบให้ดีก่อนว่า กิจการหรือธุรกิจของคุณนั้นคืออะไร และควรจะเดินไปในแนวทางไหน เพื่อการประกอบธุรกิจได้อย่างมีทิศทางนั่นเอง  • startup
  • SME
  • ธุรกิจ startup
  • ธุรกิจ SME