TUTOR ME | เปิดคัมภีร์ 6 วิชาที่ต้องเตรียมตัวก่อนสอบนายสิบตำรวจ

เปิดคัมภีร์ 6 วิชาที่ต้องเตรียมตัวก่อนสอบนายสิบตำรวจ

เปิดคัมภีร์ 6 วิชาที่ต้องเตรียมตัวก่อนสอบนายสิบตำรวจ
2.68k

รายละเอียด

เปิดคัมภีร์ 6 วิชาที่ต้องเตรียมตัวก่อนสอบนายสิบตำรวจ

“อยากรู้ว่าถ้าเราจะไปสอบนายสิบตำรวจ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง สอบวิชาไหนบ้าง แล้วติวเองได้มั้ย?” มีน้อง ๆคนไหนกำลังเตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจของปีนี้อยู่บ้างมั้ย ยิ่งจะหาข้อมูลก็ดูเหมือนจะยากซ่ะเหลือเกิน วันนี้ทีม TUTOR ME เลยไปหาข้อมูลมาให้แล้วค่ะ เห็นถามกันมาเยอะมากกับ 7 วิชาทีต้องเตรียมตัวก่อนสอบนายสิบตำรวจ ว่าแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่า


1. วิชาความสามารถทั่วไป พาร์ทนี้จะวัดความเชิงเหตุผล ตรรกศาสตร์และทักษะทางคณิตศาสตร์ค่ะ จะคล้ายๆกับข้อสอบกพ. ในวิชาความสามารถทั่วไปนั้นแหละ โดยเนื้อหาที่ออกสอบก็จะมีเรื่อง อนุกรม ตรรกศาสตร์ และอุปมาอุปไมย ซึ่งในส่วนของวิชาคณิตฯ ก็จะมีเรื่องเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการ/อสมการ เซต ตรรกศาสตร์ และสถิติพื้นฐาน2. วิชาภาษาไทย วิชานี้จะออกเรื่องหลักการใช้ภาษาอาทิ เรื่องสำนวน การใช้คำถูกต้องตรงความหมาย การใช้คำเชื่อมและความสามารถในการจับใจความและวิเคราะห์จากบทความสั้นๆที่โจทย์กำหนดมาให้ค่ะ 3. วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนนี้จะวัดเรื่องความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของผู้สอบค่ะ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล การใช้เทคโนโลยีด้านออนไลน์และการใช้อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
4. วิชากฎหมาย โดยจะเน้นออกเป็นกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้และเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าค่ะ อาทิเช่น โทษทางอาญา ค่าปรับ การทำสัญญาแบบต่างๆว่ามีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้าง และความหมายของศัพท์ทางกฎหมาย เป็นต้น5. วิชาสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในส่วนนี้จะวัดความรู้ทั่วไปและความรู้วิชาสังคมเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองและวัฒนธรรมค่ะ โดยเน้นการใช้ทักษะวิเคราะห์มากกว่า นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาในเรื่องจริยธรรม ศีลธรรมทางสังคม เน้นในเรื่องถูกผิดและความดีงามเป็นหลัก6. วิชาภาษาอังกฤษ ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษก็จะออกคล้ายๆวิชาภาษาอังกฤษของกพ.ค่ะ โดยจะวัดเรื่องคำศัพท์ โครงสร้างประโยค การใช้แกรมม่าให้ถูกต้อง และข้อสอบ Reading ที่วัดทักษะการจับใจความค่ะ   • สอบนายสิบตำรวจ
  • สอบราชการ
  • คณิตฯ นายสิบ